Hos Dansk Regnskab udfører vi bogføring, økonomistyring og opstilling af regnskab for små og mellemstore virksomheder til fornuftige priser. Det inkluderer typisk

 • bogføring fra vores adresse i Aarhus
 • bankbetalinger til leverandører
 • fakturering og rykning af kunder
 • lønkørsel
 • et månedligt regnskab
 • årsregnskab

Derudover håndterer vi kontakten til ekstern revisor og SKAT og laver dokumentationen til revisionen.

Vi har stor erfaring fra både revisionsbranchen og økonomifunktionen i private virksomheder, og vi har arbejdet med alt fra bogføring til intern og ekstern rapportering i store internationale selskaber.

Uanset, hvilken udfordring, din virksomhed står over for, så er vi klar til at hjælpe dig.

Ydelser

Vi har stor erfaring og kan udføre alle bogførings-, regnskabs- og administrationsopgaver.
Blandt vores ydelser kan nævnes:

 • Bogføring
 • Afstemning af konti
 • Fakturering af kunder, rykkerskrivelser og inddrivelse
 • Momsregnskab og -indberetning
 • Leverandørafregning
 • Lønkørsel
 • Interne regnskaber på månedlig/kvartalsvis basis
 • Opstilling af eksternt regnskab
 • Kontakt med samt udarbejdelse af dokumentation til revisor
 • Kontakt med SKAT, Gældsstyrelsen, bank m.v.
 • Budget og budgetopfølgning
 • Selvangivelse
 • Rapportering til interessenter
 • Automatisering af administrative processer

Når vi starter op, laver vi en gennemgang med dig, så vi kan få et overblik over, hvordan vi bedst kan hjælpe, og hvad det vil koste. Derefter udfører vi de ydelser, som er aftalt med dig. Hvis der er andre ting, vi tænker vil give mening, tager vi kontakt til dig, før vi går i gang.

Vi kan hjælpe med bogføring i SAPe-conomicMicrosoft Dynamics 365 (NAV/Business Central)Dinero m.v.
Derudover laver vi gerne løn for dig i programmer som Danløn, Salary, Dataløn, Dinero og andre.

Ring nu